مشاوره پزشکی

چطورمتونم ازبوجود اومدن دمل تو صورتم جلوگیری کنم ویا راه درمان دمل صورت چیه؟؟؟باتشکر - پرسش ۱۳۳۱

زنبیل خرید