پای توت فرنگی
سایر مقالات
دکتر معصومه مجیدزاده

پای توت فرنگی

مشاهده دانه های سیاه و کوچک بر روی پا می تواند بیانگر بروز پدیده پای توت فرنگی باشد. پای توت فرنگی، عنوانی است که به

ادامه نوشته »
زنبیل خرید