درباره ما

rebound-slider-1-bg-3-min

خدمات ما

در مطب دکتر معصومه مجیدزاده، تمامی پرسنل در محیطی صمیمی در کنار هم فعالیت می کنند. مهم ترین اولویت در مطب دکتر مجیدزاده، مسئولیت پذیری و مراقبت لحظه به لحظه از مراجعه کنندگان است. تمام پرسنل این مجموعه در تمام ساعات کاری خود با روی خوش و مهربانی با مراجعه کنندگان برخورد می کنند. و این موضوع از هر موضوع دیگری برای ما حائز اهمیت تر است.

ما در مطب دکتر معصومه مجیدزاده از معتبرترین برندها برای تزریق استفاده می کنیم. برندهای ژل که در مطب دکتر معصومه مجیدزاده استفاده می شوند، عبارتند از:

  • Stylage France
  • Teosyal Swiss
  • Juvederm USA / France
  • Belotero Germany

همچنین بوتاکس مصرفی در این مطب فقط برند دیسپورت ساخت لابراتوآر ایپسن انگلستان است.

* Dysport – Ipsen laboratory – UK

ایده ما از ابتدا، ارائه خدمات صادقانه همراه با آگاهی مراجعه کننده است. این که مراجعه کننده واقعا به میزان جوابدهی آگاهی داشته باشد.

 

زنبیل خرید