قرص اسپیرونولاکتون برای ریزش مو
داروها
دکتر معصومه مجیدزاده

قرص اسپیرونولاکتون برای ریزش مو

قرص اسپیرونولاکتون (آلداکتون) نوعی دارو است که به عنوان آنتاگونیست، گیرنده هورمون آلدوسترون شناخته می شود. این دارو به عنوان درمان احتباس ادرار، به تایید

ادامه نوشته »
زنبیل خرید